Stort sett skitartig

Galskap og moro rundt 70-tallets gloriøse fanesaker er rammen rundt bakgårdsteatret på Bakklandet i sommer.

Mer boller enn aksjoner: Bollespising og kaffedrikking har dominert de første år av bakklandsaksjonistenes eksistens. Fra venstre Espen A. Børø, Madeleine B. Nilsen, Eva Næss, Ceniz M. Nereid og Bendik S. Nordgaard. 

Det første en merker når en entrer bakgården nederst i Brobakken er at scenen er skrudd i motsatt vei av hva vi er blitt vant med.