- Dette krusifikset er en del av verdensarven

- Vi ser ting man aldri har sett før, sier prosjektleder Anna Petersèn.

Etter ett år med kirkeutgravninger har arkeologene i Søndre gate nå kommet ned til et lag som viser vanlig bebyggelse.