Mamma, pappa, Ford

Kresen amerikansk forfatter med flott tekst om sin far og en mer ordinær en om mora.

Amerikansk tilbakeblikk: Den amerikanske forfatteren Richard Ford skriver om sine avdøde foreldre i sin nye bok. 

Det er ikke noe helt godt norsk ord for den litterære sjangeren som på engelsk kalles «a memoir», og slett ikke trenger være det samme som memoarer eller selvbiografi. Selv om det dreier seg om selvbiografiske tekster, med minner eller episoder fra forfatterens liv som kjerne for beretningen.