Etterlyser Victoria Bachkes tømmerhus

For nøyaktig 70 år siden ble mellombygningen på Ringve Museum tatt ned bit for bit. Hvor står den i dag?

Direktør ved Ringve Ivar Roger Hansen vil gjerne vite hvor det gamle tømmerhuset befinner seg i dag. Tegningen i bakgrunnen viser hvordan huset så ut med én etasje. 

Det lurer Ringve-direktør Ivar Roger Hansen på.