Åpent gruvehull på 6,5 meter ved Røros

Det skal gjennomføres befaring i gruveområdene ved Storwartz etter en nestenulykke i ukjent gruvesjakt i sommer.

Sikring av gruvehullet: Det 6, 5 meter dype hullet ned i den ukjente gruvesjakten i Storwartz er nå sikret. 

En sommeransatt som jobbet med vedlikeholdsarbeid rundt Storwartz Øvre tråkket gjennom og avslørte en ukjent gruvesjakt, med bunn 6, 5 meter under bakken.