- Et bilde på terrorens redskap som gjør oss redde og usikre

Trondheim kunstmuseum åpnet utstillingen «I skyggen av terror». Kunsten skal hjelpe publikum til å snakke om terrorens råskap.

Ny utstilling: - Det handler om å stille spørsmål om hva terror er og hvordan vi og mediene håndterer dette. Tanken er ikke å gi svar, men rom for refleksjon og diskusjon, forteller Cathrine Hovdahl Vik, som er kurator for utstillingen « I skyggen av terror» ved Trondheim kunstmuseum (TKM). T.v Johan Börjesson, direktør ved TKM, Cathrine Hovdahl Vik, kurator og avd.leder ved TKM, og Hilde Opoku, styreleder ved TKM. 

Terrorangrepet 11. september 2001, det blodigste terroranslaget i USAs historie, danner utgangspunkt for Hans-Peter Feldmanns verk «9/12 Frontpage, 2001». Verket består av 151 førstesideoppslag fra aviser verden over dagen etter terrorangrepet på New York og Washington, og viser ulike måter media valgte å dekke hendelsene på.