Vil bygge dette signalbygget i dokken på Solsiden

Det nye bygget skal romme en ny klubbscene og en liten utescene, i tillegg til næringsvirksomhet.

Bygg i elva: Bygget har arbeidstittelen MS Arken og skal være et flerbrukshus med rom for både kultur og næringsvirksomhet. 

MS (musikk/scene) Arken er arbeidstittelen på det planlagte bygget i dokken utenfor Solsiden-rekken.