Byantikvaren om byggeplanene på Solsiden:

- Et bevaringsområde uegnet for nybygg

Katastrofalt for bymiljøet og Nedre Elvehavn, sier byantikvar Mette Bye om planene om signalbygg i Dokkbassenget.

Konflikt: Byantikvar Mette Bye mener et nytt bygg i dokkbassenget vil være i konflikt med hele kulturmiljøet på Nedre Elvehavn. Deler av det indre dokkbassenget er i dag bevaringsområde. 

- Dokkbassenget er regulert for bevaring, med kaianlegg som vist på reguleringsplanen. Bevaringsformålet innbefatter også en del av vannet, sier byantikvar Mette Bye.