Når idealisten blir et monster

«Vildanden» gjort som en alvorlig lek, med en snikende skurk som gjør sterkt inntrykk.

Inn fra sidelinjen: Karl-Vidar Lende (helt til venstre) får sitt store gjennombrudd som seriøs skuespiller som Vildandens Gregers Werle. Her med Trond-Peter Stamsø Munch, Olve Løseth Andreas Stoltenberg Granerud og Janne Kokkin. 

Noen vil hevde at «Vildanden» er Ibsens beste stykke. Denne oppsetningen på Trøndelag Teater er ikke noe bidrag til å motbevise en slik påstand.