Statsbudsjettet 2018:

Sikrer verdensarv på Røros

Museumsdirektøren på Røros er jublende glad. På statsbudsjettet er det en voldsom økning til bygningsvernet etter kobberverket.

Det er dette dreier seg om: Røros Kobberverk har i nesten 40 år vært eid av staten, og bygningene er i tildels dårlig forfatning. Nå kommer penger på statsbudsjettet til opprustning. 

Regjeringen dobler de årlige bevilgningene til å ta vare på bygningene etter Røros Kobberverk.