En lærer å sette pris på

Gjennom 40 år har han latt elevene henge på musikkrommet i langfri. Nylig ble Fridtjof Hjertaas hedret med den nye Musikklærerprisen.

- Lærerens betydning er ganske svær. Det hører jeg folk si. Derfor må må en være entusiastisk og stå på litt, sier musikklærer Fridtjof Hjertaas.  

– Hallais! Skal dere inn å øve?