Ingrid blir bedre i matte fordi skolen hennes vektlegger kunst og kultur

Elever i grunnskolen har de siste årene fått langt færre timer i praktiske og estetiske fag. Men skoler i Trondheim som satser på musikk, kunst og håndverk gjør det bra også i matte og norsk.

Bedre læring, mestring, økt selvtillit og egenverd er bakgrunnen for at Kolstad skole har valgt å vektlegge de estetiske fagene ved skolen i stor grad. F.v. rektor Øystein By Rise, elever ved 7.trinn Bahir Salem og Ingrid Tveranger Alfer, og kunst- og håndverkslærer Lone Randal.  Foto: Christine Schefte, Adresseavisen

- Gjennom å synge og tegne får jeg uttrykt følelser på en annen måte enn når jeg er sammen med venner. Jeg føler at jeg utvikler meg og at jeg hele tiden lærer noe nytt, sier Ingrid Tveranger Alfer. Hun er elev ved sjuende trinn på Kolstad skole, en av skolene som fortsatt har sang i undervisningen.