- Vi blir dummere uten kunst

Tidligere professor ved NTH, Jan Brockmann, mener fraværet av estetiske fag i skolen er fordummende.

- Det er en fordummingsprosess som skjer når vi ikke utvikler samspillet mellom øye og hånd, sier Jan Brockmann, tidligere professor i form og farge ved NTH. 

- Dagens situasjon i skolen er en sørgelig affære, sier kunstteoretikeren Brockmann. Han sikter til debatten om fraværet av estetiske fag i skolen. At sang nylig ble fjernet fra skolens overordnede læreplan. Tegning forsvant for lenge siden. Og skjønnskrift er noe dagens unge knapt har hørt om.