Krigen sett fra den andre siden

Det er ufattelig hvor fort vi glemmer, selv noe så nedrig som landssvik. Derfor er denne selvbiografiske boken en viktig påminnelse også i vår tid.

På tysk side: Rolf Collin Nielsen kjempet «på feil side» under andre verdenskrig. hans selvbiografi om livet under krigen, og i hjembyen Trondheim i årene etterpå, er nå utgitt. Dette bildet er fra 1944. 

Collin Nielsens etterlatte nedtegnelser forteller ikke bare om en krigsinnsats på feil side under annen verdenskrig, men også om de godt synlige sosiale og politiske skiller som gjaldt i en by som Trondheim.