Halvparten av alle musikklærere i grunnskolen kan ikke faget

Utdanningsnivået blant lærere i estetiske fag i grunnskolen er begredelig, mener forskere og peker på statistikk som viser at nær halvparten mangler formell kompetanse.

Wenche Waagen, førstelektor ved institutt for musikk ved NTNU, mener situasjonen er kritisk med tanke på at kunstfagkompetansen har blitt svekket over mange år.   Foto: Morten Antonsen

- Skolenes muligheter til å vektlegge estetiske fag handler om lærernes kompetanse og utdanning. Grunnen til at vi har fått til et utvidet samarbeid med Kulturskolen i Trondheim er at vi har ansatt lærere med musikk- og kunstutdanning, sier Øystein By Rise, rektor ved Kolstad skole, en av skolene med sterk kultursatsing.