Ragnhild vevde og sang på videregående – ble lege

Estetiske fag, altså fag hvor vi lærer gjennom å oppfatte med sansene, er en inngangsport til all type læring og tilegnelse av ny kunnskap, ifølge forskere.

Ragnhild Skråstad gikk på Steinerskolen fra 6.klasse og utdannet seg til lege. - Det handler om at skolen ikke bare skal utdanne en arbeidstaker, men et helt menneske, sier Skråstad om sin erfaring med å ha gått på en skole med stor vektlegging av estetiske fag. 

For Ragnhild Bergene Skråstad (36) fra Stadsbygd ble det akkurat slik. Hun gikk på Steinerskolen i Trondheim fra 6. klasse og ut videregående. Foreldrene hennes hadde sansen for Steinerpedagogikkens vektlegging av kreativitet og flyttet henne fra den offentlige barneskolen til Steinerskolen som 12-åring.