- Det nye museet må ha restauranter og butikker

Planleggingen av et nytt kunst- og designmuseum i Trondheim er i gang. Tanken er at det skal bli byens naturlige møteplass med kunst og spisesteder, ifølge prosjektgruppa for det nye museet.

Planene for å slå sammen Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum til ett museum for kunst og design er i full gang. T.v. Sabine Klonk, arkitekt i Norconsult, Petter Søholt, plan-og utviklingssjef i MiST, Johan Börjesson, direktør ved Trondheim kunstmuseum og Åshild Adsen, direktør ved Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. 

Det er nå ett år siden Formannskapet i Trondheim sluttet seg til anbefalingene om å slå sammen Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum til ett nytt museum for kunst og design. En arbeidsgruppe med ansatte fra Kunstmuseet, Kunstindustrimuseet og utviklingsenheten i Museene i Sør-Trøndelag (MiST) er nå i full sving med å kartlegge hvilke behov de to museene har når det gjelder funksjoner, rom, hvor store rommene skal være, og hva de skal inneholde.