Mangfoldig utforsking av språk og sex

Klossete men mangfoldige elskere, kvinneliv og menn som speiler seg i kvinner, språk og sex – og som undertekst: forholdet mellom liv og litteratur.

Kan nytes i langdrag: Lina Wolff har med «De polyglotte elskerne» skrevet en kompleks og meget god roman. 

To ting er bra å kjenne til som bidrar til utbytte av Wolffs roman: betydningen av ordet polyglott og hvem Michel Houellebecq er: