Skriver sin soldatfars historie

Ragnar Lønnum møtte aldri sin far, som var polsk soldat i tysk uniform i Trondheim. Han fikk aldri høre hans historie.

Tilbake på åstedet: Ragnar Lønnum (76) har bok der han blant annet setter seg inn i hodet til sin far - en polskfødt tysk soldat han selv aldri møtte. I bakgrunnen, midt i bildet, lå forsamlingslokalet Varden, der ungdommene brukte å møtes på Tempe. 

I boka «Fremmed fugl» har 76 år gamle Lønnum selv diktet farens historie, basert på det lille han vet om ham, og studier av okkupasjonshistorien.