Farlig fransk lek med vold

Ungdom på skrivekurs i ladet drama om vold og ekstremisme.

Krimtiltak: Ungdom på sommerkurs med forfatter for å skrive krim, diskuterer terror og ekstremisme i «Workshop». 

«The Workshop» kan sees som et motstykke til Erik Poppes «Utøya 22. juli». Massedrapet i Norge og terroren mot Bataclan i Paris nevnes i diskusjon mellom ungdom i filmen. De er på skrivekurs med en krimforfatter. Blant dem er både muslimer og en ung mann opptatt av høyreekstreme ideer.