Rosendal teater får ja til tilbygg

Fylkesmannen godtar tilbygg på Rosendal teater. Naboene har klaget og mener seg overkjørt.

Skisser for tilbygget: Det nye teaterhuset på Rosendal blir stående nesten vegg i vegg med firemannsboligen til venstre.  Foto: SKIBNES ARKITEKTER

Nå har Fylkesmannen avgjort saken. Det blir tilbygg på gamle Rosendal kino til tross for naboklager. Byggearbeidene er allerede i full gang med tanke på at Teaterhuset Avant Garden skal inn flytte inn i løpet av 2019. Tilbygget blir på 508 kvadratmeter øst for eksisterende kinobygning.