Spennende Brexit-roman

Spennende brexit-roman

Spennende, tvetydig og humoristisk om brexit og menneskers opplevelse av tid - skrevet av en av Storbritannias viktigste litterære stemmer.

Følger årstidene: Igjen handler det om kunsten i livet og livet i kunsten i Al Smiths første årstidsbok. 

Spennende, tvetydig og humoristisk om brexit og menneskers opplevelse av tid - skrevet av en av Storbritannias viktigste litterære stemmer.