Jan Kjærstad ut mot norsk storsatsing på bokmessen i Frankfurt:

– Dette er en feilprioritering

Det mest betenkelige er demonstrasjonen av et lite lands stormannsgalskap, skriver forfatteren i et innlegg i Aftenposten. – Premisset hans er feil, svarer bransjen.

Jan Kjærstad går imot bokbransjens begeistring for at Norge er hovedland under bokmessen i Frankfurt i 2019. Satsingen har et budsjett på 52 millioner kroner. Det mener Kjærstad er for mye.  Foto: Øystein Aldridge

Når Norge er hovedland under bokmessen i Frankfurt i oktober 2019, koster det 52 millioner kroner. Jan Kjærstad, som er en av Norges fremste forfattere, mener satsingen er en feilprioritering.