Regning på 18 millioner fra Riksantikvaren kan velte Killi-Olsens planer om kunsthus i Trondheim

Krav om betydelige arkeologiske utgravinger skaper trøbbel for Kjell Erik Killi-Olsens kunstprosjekt Kjøpmannsgata Ung Kunst (K. U. K).

Cathrine Hovdahl Vik, daglig leder for Kjøpmannsgata Ung Kunst, K.U.K., håper å få til et spleiselag mellom private og offentlige aktører for å dekke ekstraregningen fra Riksantikvaren på over 18 millioner kroner. 

Sommeren 2017 kjøpte Killi-Olsen eiendommen Kjøpmannsgata 36/38 for å etablere et nytt møtested for kunst og kultur i Trondheim sentrum. Planen har vært å bevare og tilbakestille deler av bygningsmassen, at noe skal rives og mye skal bygges nytt. Men nå har Riksantikvaren foretatt forundersøkelser på eiendommen, og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har i en rapport konkludert med at utgravinger vil koste 18,3 millioner kroner. I tillegg  kommer kostnader knyttet til kontorfasiliteter, internett, tilrettelegging, HMS etc. slik at regninga sannsynligvis blir på om lag 20 millioner kroner.