Forteller Trondheims historie gjennom musikk

Gjennom seks musikalske byvandringer i juni ønsker Luftforsvarets Musikkorps å tonesette byens historie.

Tamburmajor John Ivar Knutzen i spissen for Luftforsvarets Musikkorps. Seks ganger i juni starter de her, i Stiftsgårdsparken, og tar med alle som ønsker på musikalsk byvandring. 

- Trondheims historie er til å ta å føle på – nå blir den også til å høre på, sier Stig Førde Aarskog, konsertoffiser i Luftforsvarets Musikkorps (LFMK).