Friske blomster på glemte graver

Etter som årene har gått siden andre verdenskrig, har interessen for de engelske og de tyske gravstedene endret seg. Men Nidarvoll Rotary klubb sørger for stell av gravene på Stavne.