Se bildene fra Iron Maiden-konserten på Lademoen

Pyro, halsbrekkende sceneskifter og gigantiske flyvende kulisser. Iron Maiden sparte ikke på virkemidlene på Trondheim Rocks.