Bleken, Killi-Olsen og Furunes bidrar med kunstverk til utsmykningen av Utøya

De tre trønderske kunstnerne er plukket ut til å bidra med hvert sitt verk som skal pryde det nye forsamlingshuset på Utøya.

Tre verk av trondheimskunstnerne Håkon Bleken, Kjell Erik Killi-Olsen og Anne Karin Furunes skal utsmykke det det nye forsamlingshuset på Utøya. Verkene skal fraktes til Utøya fredag etter å ha vært til innramming. Åse Juul og Bjørn Isdahl hos Modern Art Gallery har stått for innrammingen. 

Håkon Bleken, Kjell Erik Killi-Olsen og Anne-Karin Furunes bidrar med ett verk hver til utsmykningen. Torsdag fraktes de store bildene fra Trondheim til Utøya der de vil få hver sin permanente plassering i det som er det nye forsamlings- og møtestedet.