Riksantikvaren vil ikke være med på spleiselag til arkeologiske utgravinger:

- Det er fryktelig synd at kommunens velvilje blir brukt mot oss

Riksantikvaren har avslått søknaden om å støtte de arkeologiske utgravingene som må til for å bygge Kjell Erik Killi-Olsens planlagte kunsthus i Kjøpmannsgata.

Duo: Daglig leder for K.U.K., Cathrine Hovdahl Vik og initiativtaker og kunstner Kjell Erik Killi-Olsen fortalte om planene for det nye kunsthuset i januar i år. 

En regning på 18,7 millioner for arkeologiske utgravinger har truet gjennomføringen av kunsthus-prosjektet Kjøpmannsgata ung kunst (K.U.K.). Trondheim kommune vedtok i juni å støtte prosjektet med syv millioner, i håp om at staten kunne dekke de resterende elleve millionene for utgravingen. Riksantikvaren har nå avslått søknaden.