Studenter puster liv i dødt område

Området ved Ravnklo bru er en ødemark. Det har arkitektstudentene gjort noe med.

Arkitektstudentene Mariann Stensaas, Nadia Buer Haugen og Jiahui Yu synes nesten det var ærefullt å få bygge i aksen Nidarosdomen-Munkholmen. 

Vestre kanalhavn, området forbi Fosenkaia og Ravnklo bru, lever en anonym tilværelse.