Nytt spel på Stiklestad krever helt ny musikk

- Skal det skrives et nytt spel må det også skrives helt ny musikk.

Spelet på Stiklestad anno 2017. 

Det sier mangeårig regissør på det kjente slagstedet, Arnulf Haga, til utspillet fra Hanna Tømta om å skrive et nytt spel som kan alternere med det gamle.