Poesi mellom vett og vissvass

Dikt av svært varierende kvalitet, skrevet som fabler, regler, apokalypser, enkelte nesten som eventyr i Grimm-sjangeren, ingen av dem for barn.

Ny diktsamling: Men vår anmelder har lest mer gjennomført gode samlinger av Trondheims-forfatter Gunnar Wærness tidligere. 

Boka er delt inn i bølger. 1. bølgestarter manende, men ender i en mer pratsom enn suggestiv taleflom. Dette inntrykket blir stående til siste vers.