Nytt Bjella-album i dag

Samme dag som Stein Torleif Bjella gjør en av sine svært sjeldne spoken word-opptredener i Vår Frue Kirke, gir han også ut samme materiale på et album.

Konsert og album: Samme dag (i dag fredag) som Stein Torleif Bjella gir ut den musikalske «Jordsjukantologien» som album, opptrer han med band i Vår Frue kirke med det samme materialet. 

- Det er nå ganske nøyaktig et år siden vi var i studio og spilte dette inn. Jeg følte opptredenen i Trondheim var en fin anledning til å gi ut «Jordsjukantologien» som digitalt album, sier Stein Torleif Bjella.