Strålende populærvitenskap fra NTNU-duo

Forskning ned på molekylnivå som anskueliggjør hvordan alt henger sammen med alt, og at mennesket er en sann landeplage.

NTNU-duo: Forsker Hans K Stenøien (til venstre) og direktør Reidar Andersen ved NTNU Vitenskapsmuseet har i følge vår anmelder lyktes svært godt med å formidle viktig kunnskap til vanlige lesere. 

Forfatterne Hans K. Stenøien og Reidar Andresen er henholdsvis professor i biologi med spørsmål knyttet til evolusjonære endringer, og direktør ved Vitenskapsmuseet, og tidligere direktør for Statens Naturoppsyn.