Slik kjempet norske jøder for landet under krigen

Jødenes historie i Norge i nyere tid handler ofte om deportasjonen av 773 jøder i 1942 og Holocaust. Historiene om norske jøder som var aktive i norske styrker under andre verdenskrig, er ikke like godt kjent.

Brødrene Klein: Martin Klein flankert av brødrene Leif, Kai og Josef. 

Under Jødisk kulturfestival denne helga vises en utstilling om jødisk innsats i motstandskampen under andre verdenskrig. Trondheim har lenge vært en sentral by for norske jøder. Mats Tangestuen, fagleder og historiker ved Jødisk Museum Oslo, vil i et foredrag lørdag trekke frem flere historier om trønderske jøders innsats under krigen.