Ingen vil bli uberørt av denne romanen

Sterkt og hudløst om noe så grusomt som å vokse opp med å bli seksuelt misbrukt.

Omsorgssvikt: Maria Kjos Fonn skriver sterkt og hudløst om oppvekst. 

Det kan knapt finnes ord for hvordan det må oppleves å bli voldtatt som barn og hvordan det former selvbildet.