Markerte Armfeldts felttog i Trøndelag

12. september er det 300 år siden generalløytnant Armfeldt og karolinerne angrep Stene skanse i Verdal.

Karolinerens uniform: Mikael Andersson fra Jämtlands fältartilleri, JFA, viste publikum standard uniform og utstyr for en karoliner anno 1718. Soldatene hans er f.v. Lars-Olov Larsson og Martin Wäreskog. 

Dette var én av to trefninger under felttoget i Trøndelag, høsten og vinteren 1718-1719.