- Dette er synd. Det er klart vi ønsker mer

Rådmannen vil ikke gi mer penger til bibliotekene, selv om Trondheim allerede sakker akterut.

Mange benytter seg av Trondheim folkebibliotek, og rådmannen erkjenner at Trondheim ligger bak de andre byene, får man ikke mer til bibliotekene. 

- Det er synd at det ikke er funnet rom til mer, men vi må forholde oss til ramma, sier biblioteksjef Berit Skillingsaas Nygård.