Mens du sover

Sopranen Miah Persson briljerer når Michel van der Aa smelter sammen scene, video og stemme framfor et publikum med 3D-briller.

Blank Out - en 3D-opera med Miah Persson, sopran.  Foto: MARIANN DYBDAHL

Jeg nynner fortsatt. Sopranen Miah Persson briljerer når Michel van der Aa smelter sammen scene, video og stemme framfor et publikum med 3D-briller. Så fort kan en opera være over.