Full aktivitet ved K.U.K., kunstproduksjon er i gang

Kjøpmannsgata ung kunst K.U.K., kunstsenteret som Kjell Erik Killi Olsen står bak, er for tiden verksted for fem unge kunstnere.

Kjøpmannsgata ung kunst K.U.K. har stilt sine lokaler til disposisjon som verksted for de fem kunstnerne, og dette er det første kunstprosjektet ved K.U.K. Daglig leder for K.U.K. Cathrine Hovdahl Vik (t.v.) og Irene Domínguez (t.h) prosjektleder for Transform. 

Irene Domínguez er en kunstner fra Spania som har vært aktiv i kunstmiljøet i Trondheim siden 2010. Hun er prosjektleder for den internasjonale musikkfestivalen Transform som arrangeres i Trondheim 3.–7. oktober. Sammen med fire russiske kunstnere er hun nå i gang med å lage to skulpturer, pluss en installasjon, som skal plasseres på Solsiden under festivalen.