12 000 norske barn hadde «feil far»

Mens Norge var i fredsrus våren 1945, hadde krigen knapt begynt for «tyskerungene» og mødrene deres.

Krig og kjærlighet: «Krigsbarn»-betegnelsen brukes gjerne om barn født i Norge under andre verdenskrig med norsk mor og tysk far; tidligere også kalt «tyskerbarn». Under og like etter krigen ble det født mellom 10 000 og 12 000 barn med slik herkomst, ifølge Store Norske Leksikon. 

Under andre verdenskrig ble det født om lag 12 000 barn med norsk mor og tysk soldatfar. Filmen «De uønskede», med Liv Ullmanns fortellerstemme, gir et innblikk i historien til fem av disse barna.