12 000 norske barn hadde «feil far»

Mens Norge var i fredsrus våren 1945, hadde krigen knapt begynt for «tyskerungene» og mødrene deres.

Krig og kjærlighet: «Krigsbarn»-betegnelsen brukes gjerne om barn født i Norge under andre verdenskrig med norsk mor og tysk far; tidligere også kalt «tyskerbarn». Under og like etter krigen ble det født mellom 10 000 og 12 000 barn med slik herkomst, ifølge Store Norske Leksikon.  Foto: UpNorth Film

Under andre verdenskrig ble det født om lag 12 000 barn med norsk mor og tysk soldatfar. Filmen «De uønskede», med Liv Ullmanns fortellerstemme, gir et innblikk i historien til fem av disse barna.