På verdensturné i 21 år:

St. Teresas relikvier besøker Trondheim

- Vi kommer til å la det regne roseblader fra galleriet når hun bæres inn.

Skal regne roser: - St Olav menighet i Trondheim samler 120 nasjonaliteter, og fokl kommer til å reise hit fra hele sognet, sier pater Egil Mogstad. Arkivbilde.  Foto: Espen Bakken

Fredag kommer relikviene av Den hellige Teresa av Lisieux (1873-1897) og hennes foreldre på besøk til St Olav menighet i Trondheim. Da har hun vært på en verdensturné som startet i 1997, på 100-års dagen for sin død. Etter 21 år pågår fortsatt turneen.