Olje og såpe i Stavanger

NRKs store tv-serie om da oljeeventyret kom til Norge er interessant, lekker å se på og noe glatt på bunnen.

Gjennombrudd: Anne Regine Ellingsæter bør få et stort gjennombrudd som sekretæren og småbondedatteren som NRKs store dramaserie om det norske oljegjennombruddet er bygget rundt. «Lykkelandet» har premiere på NRK søndag. 

Den er så god ideen bak «Lykkeland» at det er synd at den store norske dramaserien om oljeeventyrets første fase i Norge ikke har blitt enda bedre. Likevel er det en god del å glede seg over i den stort anlagte serien fra Norge og Stavanger i overgangen mellom 1960- og 70-tall. Nok til at serien vil underholde og glede mange, selv om den tidvis også har drag av såpeopera og pute-tv.