Olje og såpe i Stavanger

NRKs store tv-serie om da oljeeventyret kom til Norge er interessant, lekker å se på og noe glatt på bunnen.

Gjennombrudd: Anne Regine Ellingsæter bør få et stort gjennombrudd som sekretæren og småbondedatteren som NRKs store dramaserie om det norske oljegjennombruddet er bygget rundt. «Lykkelandet» har premiere på NRK søndag.  Foto: Petter Skafle Henriksen, Petter Skafle Henriksen, NRK/Maipo Film

Den er så god ideen bak «Lykkeland» at det er synd at den store norske dramaserien om oljeeventyrets første fase i Norge ikke har blitt enda bedre. Likevel er det en god del å glede seg over i den stort anlagte serien fra Norge og Stavanger i overgangen mellom 1960- og 70-tall. Nok til at serien vil underholde og glede mange, selv om den tidvis også har drag av såpeopera og pute-tv.