Private aktører overtar køene til den kommunale kulturskolen

Lange ventelister hos kulturskolen har ført til at flere søker seg til private musikkskoler i Trondheim.

Lucia Barcena vurderte flere av de private tilbudene som finnes i Trondheim, men valgte AKKS ut fra prisen. F.v. Bogey Stefansdottir, Lucia Barcena og Emely Waet.  Foto: Emilie Sofie Olsen

Selv om Trondheim kommunale kulturskole har økt plassene med omtrent 370 plasser siden 2016, er det fremdeles nesten 2000 som står på venteliste. Noen av disse står på ventelister i flere år. Samtidig finnes det et stort utvalg private aktører som tilbyr undervisning i alt fra trommer til saksofon.