Boka om Nidaros er egnet til å få et patriotisk hjerte til å banke stoltere

En bok med spørsmålstegn i tittelen bør helst gi et svar. Denne akademiske artikkelsamlingen gir gledelig nok temmelig klare konklusjoner, til tross for lærde forbehold og pro et contra-vurderinger.