HÅKON BLEKEN 90 ÅR:

Hør Håkon Bleken fortelle om sine verk

Her kan du høre noen av kunstnerens egne refleksjoner rundt ti av hans sentrale verker.


Selvportrett ved staffeliet (1948)

56,5 x 40,5 cm.
Kunstnerens eie.