Forbrytelse og fravær av straff

Novellenes provoserende fravær av emosjoner driver leseren fra tekst til tekst, og tvinger frem egne refleksjoner.

Ferdinand von Schriach kommer tett på ondskapen i sin novellsamling «Straff». 

De tolv menneskene i Ferdinand von Schirachs persongalleri er som meg og deg. Skiller seg ikke ut fra mengden, det går tretten på dusinet av dem/oss.