Sterk videreføring av et mesterverk

Massivt driv og sakral sang: Motorpsycho er på samme kurs som sist, men står aldri stille.

Spennvidde: Bent Sæther og resten av Motorpsycho er like energiske som før, men «Crucible» inneholder en rekke ulike nyanser. 

For et drøyt år siden utga Motorpsycho mesterverket «The Tower». Albumet inneholdt 80 minutter med musikk og hadde stor spennvidde, fra det lette og lekne til det tunge, seige og dystre.