Trippeldrapsdømt til Olavsfestdagene

Dommen er sonet, og kvinnen er fri når hun kommer i august. Da deler hun scene med brødrene som ble utpekt som mordere da de var fem og sju år gamle.

Vestfrontmøte under Olavsfestdagene i 2018.  Foto: Helene Mariussen

Tema for Olavsfestdagene 2019 er forvandling, og nå er møteprogrammet for Vestfrontplassen klart. På gjestelisten står blant andre Veronica Orderud, som ble dømt for medvirkning til drap på Orderud gård natt til 22. mai 1999. Etter å ha sonet 14 år i fengsel, ble hun løslatt i januar 2015. Under soning studerte hun teologi, og har et ønske om å bli prest.