- Noe måtte jeg studere, ellers hadde jeg blitt helt «kokko»

Veronica Orderud sonet 14 år for medvirkning til overlagt drap. Nå vil hun bli prest.

- Hvordan har du det ?